Tagged: Црква

Дојди во Црква и веќе нема да имаш проблеми

Архимандрит Павлос Пападопулос „Дојди во Црква и веќе нема да имаш проблеми“, е една од најголемите себеизмами. Животот на светителите ни вели: „Дојди во Црква и ќе имаш поголеми проблеми“. Не е работата во...

0

Црквата како терапевтски центар: Теологијата како наука за исцелувањето

Митрополит Јеротеј Влахос Фактот дека основна задача на Црквата е да го излечи човекот подразбира дека тоа е исто така задача на Теологијата, која е глас на Црквата. Православната Теологија не е академска наука...