Tagged: Срцето што пее

Божиќно писмо

Иван Александрович Илин …Ова беше пред неколку години. Сите се подготвуваа да го празнуваат Рождеството Христово, ја китеа елката, ги подготвуваа подароците. А јас бев осамен во туѓа земја, ни семејство, ни пријател; и...

Срцето што пее

Книга на рускиот религиозен философ Иван Александрович Илин. Преводот од руски јазик го изврши ѓакон Јани Мулев.