Tagged: Свештенство

Свештеникот цинично се шегува, се разболел или пие. Што се случува со него?

„Денеска свештеникот е и шнајдер, жетвар, благајник и сметководител, а не само молитвеник“. Имено затоа денес свештеникот „изгорува“ (појава на психичка измореност од работа која резултира со незаинтересираност и суров однос). Емоционално изгорување кај...

Совети до свештениците

Составени од епископ Василиј Мантијата на свештеникот е знаме на Црквата Христова: затоа мораме строго да ја почитуваме, ние кои ја носиме, со свет живот, та оние кои не носат мантија да ја ценат...