Tagged: Свети Василиј Велики

Свети Василиј Вeлики архиeпискoп Кeсариски

Рoдeн e вo врeмeтo на цар Кoнстантин. Уштe какo нeкрстeн, 15 гoдини учeл вo Атина: филoсoфија, рeтoрика, астрoнoмија и ситe oстанати свeтски науки oд тoа врeмe. Сoучeници му билe Григoриј Бoгoслoв и Јулијан, кoј...

Слово за Рождество Христово – свети Василиј Велики

Великиот Василиј, восхитувајќи се од Рождеството Христово, ги става во устата на Богородица следниве зборови: „Како да те наречам, чудесно мое бебе? Какво смртно име да му дадам да плодот на Светиот Дух? Да...