Tagged: Православен брак

Православниот христијански брак

Зборник од текстови од повеќе автори, кои говорат за бракот и брачниот живот од православен аспект, опфатени се и темите како развод, абортус, и на крајот има краток семеен молитвеник. Преводот од руски и...