Tagged: Павлос Пападопулос

Дојди во Црква и веќе нема да имаш проблеми

Архимандрит Павлос Пападопулос „Дојди во Црква и веќе нема да имаш проблеми“, е една од најголемите себеизмами. Животот на светителите ни вели: „Дојди во Црква и ќе имаш поголеми проблеми“. Не е работата во...

Духовниот човек не е морален, туку е љубовен

Архимандрит Павлос Пападопулос Често пати од устата на свештениците слушате да зборуваат за духовен напредок, или да велат: „Да се потрудиме да бидеме духовни луѓе“. Но, што значи конечно духовниот напредок, што значи духовноста;...