Tagged: Ефрем Катунакиски

Старец Ефрем Катунакиски

Старец Ефрем Катунакиски е роден во 1912 година во Амбелохори во Тива, од татко Јоанис Папаникитас и мајка Викторија. Старецот беше крстен со името Евангелос. Заврши Гимназија, но благодатта Божја ги затвори во Евангелос...

Од житието на старец Ефрем Катунакиски

Младиот судија и молитвата Нешто пред 1980 година, Старецот го посети еден млад судија од првостепениот суд. Го затекна во кујната како се занимава со ракоделие. Ги вадеше печатите од врелата вода во тенџере...