Tagged: Библија

Зошто и како треба да се чита Светото Писмо

Архимандрит проф. др. Јустин Поповиќ   Светото Писмо е донекаде биографија на Бога во овој свет. Во него Неописливиот се опишал Себеси. Светото Писмо на Новиот Завет е биографија на воплотениот Бог во овој...