Tagged: Аномалии на родителската љубов

Аномалии на родителската љубов

Авторот на оваа книга, игуменот Евмениј, веќе им е познат на нашите читатели преку книгата „Пастирска помош на душевно болни“, така што ова е веќе негово второ дело преведено на македонски јазик. Оваа книга...