Невротичен стремеж кон власт

(Поглавје, кое не влегло во основниот текст на книгата „Пастирска помош на душевно болните“) Игумен Евмениј (Перистиј) Невротичниот стремеж кон власт има скриен и нескриен карактер. Таквиот стремеж носи во себе деструктивни тенденции, што јасно се пројавува на внатрешната црковна организација. Хиерархиската поставеност на црковната организација и нејзините установи може да се покаже како погодна…